Absolutní bezpečnostní diagnostika transformátoru VN je bedlivě přeměřována společností ELDIAG, s. r. o.

S jistotou bezchybného provozu společnost ELDIAG, s. r. o., poskytuje ucelený servis, jako jsou například diagnostika transformátoru VN a diagnostika vysokonapěťových izolací. Řadíme sem výkonové a měřící transformátory, ale i vazební kondenzátory, tlumivky, vnitřní elektromotory a alternátory veškerých hladin napětí a výkonů. Podnik ELDIAG se specializuje rovněž na precizní diagnostické analýzy, z jejichž závěrů se mohou upravit podmínky pro bezzávadový provoz.

Přesná diagnostika transformátoru VN VVN

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, což znamená změření izolačního odporu, kapacity, průrazného napětí, číslo kyselosti, ale i ztrátového činitele a rezistivity, měření impedance nakrátko, bezpečné měření převodů, přeměřují se ztráty naprázdno a nakrátko při sníženém napětí, je prováděn ucelený rozbor i s plynovou chromatografií. Je vykonávána přesná diagnostika transformátoru VN VVN, kondenzátorových průchodek, velice přesná diagnostika přístrojových traf, nezapomíná se na pečlivou analýzu tlumivek a kondenzátorů.

Provádíme diagnostiku systémem izolační olej-papír

Z výsledků parametrů systému izolační olej-papír se následně činí provozní diagnostika izolačních soustav u netočivých, vysokonapěťových elektrických strojů. Prověřený způsob zohledňuje kontrolu a posouzení izolační charakteristiky, kontrolní měření napětí nakrátko při sníženém napětí a spolehlivou diagnostiku a vyhodnocení jakosti, jakou se se honosí izolační olej. Užitečný izolační olej rozpoznáme podle období životnosti ve stroji, což se dá snadno zjistit díky zkouškám na způsobu zvýšení účinnosti činitelů, jež zapříčiňují stárnutí oleje.

Podniková požární bezpečnost by měla být pod kontrolou

Aby vaše pracoviště neohrožoval vznik požáru navlhlého, nebo porouchaného transformátoru, musíte myslet na požární bezpečnost. Správnou požární bezpečnost zajišťuje revizní technik, jenž profesionálně odebere část oleje z transformátoru. Požáru transformátoru se může účinně zabránit tak, že zamezíme zvlhnutí stroje, také zestárnutí transformátorového oleje, eventuálně odhalením skryté poruchy.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Absolutní bezpečnostní diagnostika transformátoru VN je bedlivě přeměřována společností ELDIAG, s. r. o.
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR