Factoring jako prostředek k zálohovému financování pohledávek před splatností

Factoring je předem smluvené průběžné odkupování pohledávek, běžně se splatností do 180 dní, společností specializující se na factoring. Dodavatelé služeb i zboží na tuto firmu postupují pohledávky vzniklé při fakturovaném prodeji. Firma zabývající se factoringem je tak věřitelem a přebírá od dodavatele všechna rizika a běžně je vám vyplacena část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Co vůbec factoring přinese vaší společnosti?

S factoringem může být jednání s odběrateli pružnější, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dnů, a vyzískáte tím rovněž konkurenční výhody. Sami si pak rovněž můžete vybrat dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Navíc jste připraveni na sezonní výky ve výdajích a příjmech.

K čemu je určen regresní factoring?

Regresní factoring představuje zálohové financování krátkodobých pohledávek před splatností firmou provozující práce factoring. Splatnost faktur pak může představovat 14 dnů nebo až 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než je faktorovi pohledávka uhrazena odběratelem, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Právě regresní factoring je pak využíván hlavně pro svou nízkou cenu srovnatelnou s bankovním úvěrem.

Kreditní riziko – factoring s pojištěním

S bezregresním factoringem faktoringová společnost převezme riziko za postoupené krátkodobé pohledávky, toto kreditní riziko se pak převádí na konkrétní pojišťovnu, a tím pádem jde o factoring s pojištěním. Pomocí bezregresního  faktoringu  můžete financovat lhůty splatnosti u vašich odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresní factoring se také využívá při dodávkách neověřeným odběratelům, či za hranice země.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Factoring jako prostředek k zálohovému financování pohledávek před splatností
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR