Revize-elektro-praha.cz

Bezpečným, spolehlivým a vždy dostupným partnerem, který ve vašem objektu, firmě, výrobní hale nebo třeba administrativní budově zrealizuje revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů, je společnost Elektro Revize Praha. Firma provádí veškeré revize elektroinstalace v Praze, ale rovněž po celé republice s použitím nejkvalitnějších technologií.

Partner, na kterého se můžete spolehnout

Společnost Revize Elektro Praha měří zařízení vysokého a velmi vysokého napětí, realizuje montáže a opravy v rozvodnách 22kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV, kde provádí i elektrorevize. V kompetenci firmy jsou také montáže, opravy i elektrorevize vypínačů AEG(ALTSOM)S1 – 123 kV a 245 kV, vypínačů ALSTOM GL 31/312F1, vypínačů ALSTOMHVX 22 kV – izolovaných vákuem a rozvaděčů GMA – izolovaných plynem SF6. Naše firma dále poskytuje plnění přístrojů plynem a měření velmi malých přechodových odporů a spínacích časů.

Revize elektrospotřebičů jsou povinné

Zákonem ukládaná povinnost provádět revize elektrospotřebičů je potřeba především kvůli bezpečnosti práce, zdraví a ochraně zaměstnanců. Zaměstnavatel totiž musí nechat provést revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů. Firma revize-elektro-praha.cz se navíc pří provádění revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů zavazuje k ozkoušení, oštítkování a také přeměrení. Do revizních karet jsou pak zapisovány naměřené hodnoty.

I hromosvody vyžadují revize

Blesk je nebezpečím pro zařízení, stavby, občany, instalace i inženýrské sítě, a přesně protose jako ochrana instalují hromosvody. Dalším ochranným činitelem je pak právě revize hromosvodů. Při umisťování nového hromosvodu jsou realizovány takzvané výchozí revize. Periodické revize stávajících hromosvodů se aplikují každé čtyři roky a po havárii jsou nutné mimořádné revize hromosvodů.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Revize-elektro-praha.cz
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR