Vyzkoušejte docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny od Dignus.cz, jednoduše zpracovaný online informační systém pro školky Dignus se dá využít také v jeslích a dětských skupinách

Nezbytný Dignus systém pro kontrolu docházky byl zpracován pro všechna svěřená děcka, rodiče a pracovníky. Potřebný online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny má jednoduchý systém užívání a je spolehlivě zabezpečen. Dignus informační systém školky je připraven pro pracovníky, pro všechny rodiče i pro nadřízené v MŠ, při výchově dětí napomáhá k lepší spolupráci mezi rodiči a pedagogy. Modul Dignus dokáže informovat rodiče, dají se do něj vkládat novinky, fotky, rovněž se do něj můžou uložit i materiály potřebné pro fakturace. Společně se díky kvalitnímu, a přesto jednoduchému modelu dá vypočítat výše školného ze zápisů o docházce. Zaměstnavatelům i zaměstnancům výchovných zařízení informační systém školky pomáhá spravovat žádanky o dovolenou a jejich evidování. Praktické statistiky a sestavy se připravují pro management školního zařízení.

Ze zákona je provozovatel nucen mateřské školky nebo jeslí kontinuálně kontrolovat dětskou docházku, a proto je nezbytné mít děti v evidenci. Prověřený docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny Dignus splnil potřebu elektronické registrace docházky dětí za využití čipů či vstupních karet. Dignus zlehčuje práci zaměstnanců, současně usnadní registraci celého provozu mateřské školy, jeslí, případně dětské skupiny. Provozovatelé program před jeho uvedením do ostrého provozu představí zaměstnancům konkrétního školního zařízení, dostane se jim pomoci v prvních krůčcích, na všechny dotazované se v odpovědích dostane.

Program bude uživatelsky přívětivý i pro ty, kteří se v administrativě neorientují tolik jako při výchově dětí. Program Dignus zjednodušuje veškerou administrativu na úplné minimum. Mateřským školkám, jeslím i dětským skupinám se program předává vytvořen na míru a zakódován, informační systém školky je chráněn před vniknutím jiných lidí než správců.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Vyzkoušejte docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny od Dignus.cz, jednoduše zpracovaný online informační systém pro školky Dignus se dá využít také v jeslích a dětských skupinách
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR