Slastné rozeznání sebe sama, deprese a krize středního věku bourá řízený koučink

Všichni můžeme prožívat různé strachy. Může mezi ně patřit strach o své bližní, řadíme sem také strach z nemoci a o své zdraví, rozmanité deprese, ale také krize středního věku. Lidé to často řeší léky, docházejí k psychologům, fixují se na návyky, míjejí se s realitou, stávají se zlostní, nepříjemní, můžou mít sebevražedné tendence. A to nekončí dobře. Nabízíme východisko, opírající se základní porozumění vlastní síle, sebeporozumění, svých možností, a nakonec dovolí dostat se opět do formy.

Programy Moje síla dokážou u zájemců probudit ideální podmínky k osobnímu rozvoji. U všech účastníků programů dojde ke zvýšení psychické a fyzické kondice, jež bude základem pro lepší odolnost vůči nástrahám života, osudovým úskalím, přemůžou strachy, souběžně objeví cestu, jak se vyvarovat přetvářky bez ztráty důstojnosti. Lektoři a jejich koučink směřují k odhalení skutečné osobnosti, která přijímá a dává, v nezdaru nalezne poučení, krize středního věku dokáže překonat, zvládne deprese, závislosti se jí zhnusí, avšak nezbaví se vlastní citlivosti, zažije si vlastní sny a přání a hlavně se bude těšit na každé nové ráno.

V předkládaných programech je koučink zaměřen na jednotlivce a jeho konkrétní potřeby. Roční programy jsou speciálně upraveny pro všechny klienty, již si přejí věnovat se rozvoji osobní síly soustavně s viditelným progresem v krátké době. Všechny průběžné programy mají úkol prvotní ochutnávky a obeznámení se s kurzy. A jednorázové intenzivní kurzy zájemci naleznou v pobytových programech Moje síla. Koučink Moje síla pracují na osobním růstu zájemců rovněž v rámci individuálních programů šitých na míru.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Slastné rozeznání sebe sama, deprese a krize středního věku bourá řízený koučink
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR